Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Endoskopik ultrason (EUS), ucunda ışıklı kamera sistemi ve yüksek frekanslı ultrason dönüştürücü cihazı bulunan ileri teknoloji tıbbi görüntüleme sistemidir. Bu yöntemle sindirim sistemi kanalı boşluğundan girilerek sindirim sistemi kanalının katmanları ile etrafındaki doku ve organlar incelenebilir. Başlangıçta pankreası görüntülemek için geliştirilmiştir. Ancak günümüzde yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra yolları, pankreas ve rektumun (kalın bağırsağın ilk kısmı) iyi ve kötü huylu hastalıklarının incelenmesi, örnek alınması ve bazı durumlarda tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.