Polipler, sindirim sistemi kanalında oluşan ve kanal boşluğuna doğru büyüyen değişik boyutlardaki yapılardır. Tamamen iyi huylu olabildikleri gibi bazı poliplerden zamanla kanser gelişebilir. Bu nedenle endoskopik olarak saptanan ve uygun olan tüm polipler işlem sırasında çıkartılır. Endoskopik polipektomi; gastroskopi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi işlemleri sırasında tespit edilen polipler forseps denilen makasa benzeyen aletler veya snare denilen aletlerle tutularak elektrokoter cihazı ile kesilerek çıkartılır.