Sindirim Sistemi Darlıklarına Endoskopik Stent Uygulaması

Uz. Dr. Murat Keskin - Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı > Endoskopik İşlemler > Sindirim Sistemi Darlıklarına Endoskopik Stent Uygulaması
Uz. Dr. Murat Keskin - Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı > Endoskopik İşlemler > Sindirim Sistemi Darlıklarına Endoskopik Stent Uygulaması

Stentler iki boşluğu birbirine bağlayan, plastik veya metalden yapılan boru şeklindeki steril tıbbi cihazlardır. Özel yükleme setleri ile endoskopik müdahale sırasında uygulanırlar. Endoskopik stent uygulaması; değişik sebeplere bağlı olarak yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra yolları, pankreas kanalı ve kalın bağırsaklarda oluşan iyi veya kötü huylu darlıklar ile yapılan işlemlere bağlı kaçak olması gibi komplikasyonların tedavisinde, endoskopik olarak geçici plastik stentler veya kalıcı tam/yarı kaplı stentlerin konulması işlemdir. Bu işlemler sırasında sedoanaljezi uygulandığı için yani hastalar uyutulduğu için hastalar herhangi bir ağrı-sızı duymazlar.