Helicobakter Pylori Tedavisi

Kronik gastrit, ülser, mide kanseri ve mide lenfoması (lenf tümörü) ile ilişkili olan Helicobacter pylori en sık görülen kronik bakteriyel enfeksiyondur. Bakteri kirli, sağlıksız yiyecek ve içeceklerle, enfekte içme suyu ile çevreden insana ve insandan insana geçmektedir. H. Pylori infeksiyonu cinsel temas ile geçmez.

Tanı için endoskopik ve endoskopik olmayan (kan, dışkı, nefes testi) yöntemler kullanılabilir. Endoskopik olarak mideden alınan örneklerle hızlı ürez testi, histolojik inceleme ve nadiren kullanılan bakteriyel kültür yöntemleri ile tanı konulabilir. Dokudan alınan örnekle yapılan üreaz testi ve histolojik inceleme (mikroskop ile bakteri saptanması) yöntemleri yüksek duyarlılık ve özgünlüğe (yaklaşık %90-98) sahiptir.

Endoskopik yöntem dışında üre nefes testi en doğru sonucu veren yöntem olup bunun dışında dışkı antijen testi ve kanda bakteri antikor düzeylerini ölçen serolojik testler kullanılabilir. Klasik dışkı antijen testlerinin tanı koymadaki başarı oranı kısmen düşüktür. Kan tetkiki ile yapılan serolojik testler (H. Pylori IgG) ile aktif hastalık ve geçirilmiş hastalığı ayırt etmek güvenilir değildir. Bu nedenle günlük pratikte kullanılması tavsiye edilmez.

Tedavide antibiyotikler, proton pompa inhibitörü adı verilen mide asidini baskılayan ilaçlar ve bizmut subsalisilat denilen bir çeşit mide ilacının birlikte verildiği yoğun tedavi kombinasyonları kullanılmaktadır.

Bursa da, Üre Nefes Testi kliniğimizde uygulanmaktadır.

İşlem hastanın nefesinde amonyak miktarını ölçerek Helicobacter Pylori’yi saptamaya yarayan bir testtir. Helicobacter Pylori’nin üreaz enzimi ile üreyi parçalaması esasına dayanılarak yapılır. Bakteri üreyi parçalayarak amonyak ve karbondioksite dönüştürmektedir. Karbon 13 ve karbon 14 testlerinden farklı olarak nefesteki amonyak ölçülerek yapılmaktadır. Açlıkta bazal amonyak miktarı ve üre içeren solüsyonun içilmesi sonrasında yapılan testteki amonyak miktarı ölçülerek yapılır. Test yaklaşık 1O dakika sürmektedir. 2 yaş üzeri tüm yaş gruplarında hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir.

  • Helicobacter Pylori, üre nefes testi ile %95-96 başarı oranıyla doğru ve güvenle saptanır. Helicobacter Pylori eradikasyon tedavisi öncesi ve sonrasında kullanıma uygundur.
  • İşlem öncesi hazırlık
  • İşlem için 12 saat aç olmak gerekmektedir.
  • İşlemden 3 gün önce kırmızı ve beyaz et, mantar, baklagiller {fasulye, nohut, mercimek gibi) tüketilmemelidir. İşlemden 3 gün önce alkollü içecekler tüketilmemelidir. İşlemden 3 saat önce sigara içilmemelidir.
  • İşlem günü sakız vb. çiğnenmemelidir. İşlem öncesi sabah dişler fırçalanmalıdır.
  • İşlemden 14 gün önce proton pompa inhibitörleri, h2 reseptör antagonistleri, bizmut kesilmelidir.
  • İşlemden 2- 4 hafta önce antibiyotik kullanılmamalıdır.