Helicobakter Pylori Tedavisi

Kronik gastrit, ülser, mide kanseri ve mide lenfoması (lenf tümörü) ile ilişkili olan Helicobacter pylori en sık görülen kronik bakteriyel enfeksiyondur. Bakteri kirli, sağlıksız yiyecek ve içeceklerle, enfekte içme suyu ile çevreden insana ve insandan insana geçmektedir. H. Pylori infeksiyonu cinsel temas ile geçmez.

Tanı için endoskopik ve endoskopik olmayan (kan, dışkı, nefes testi) yöntemler kullanılabilir. Endoskopik olarak mideden alınan örneklerle hızlı ürez testi, histolojik inceleme ve nadiren kullanılan bakteriyel kültür yöntemleri ile tanı konulabilir. Dokudan alınan örnekle yapılan üreaz testi ve histolojik inceleme (mikroskop ile bakteri saptanması) yöntemleri yüksek duyarlılık ve özgünlüğe (yaklaşık %90-98) sahiptir.

Endoskopik yöntem dışında üre nefes testi en doğru sonucu veren yöntem olup bunun dışında dışkı antijen testi ve kanda bakteri antikor düzeylerini ölçen serolojik testler kullanılabilir. Klasik dışkı antijen testlerinin tanı koymadaki başarı oranı kısmen düşüktür. Kan tetkiki ile yapılan serolojik testler (H. Pylori IgG) ile aktif hastalık ve geçirilmiş hastalığı ayırt etmek güvenilir değildir. Bu nedenle günlük pratikte kullanılması tavsiye edilmez.

Tedavide antibiyotikler, proton pompa inhibitörü adı verilen mide asidini baskılayan ilaçlar ve bizmut subsalisilat denilen bir çeşit mide ilacının birlikte verildiği yoğun tedavi kombinasyonları kullanılmaktadır.