Ülseratif Kolit Tanı ve Tedavisi

Sebebi tam olarak bilinmeyen, iyileşme ve alevlenme atakları ile seyreden, kronik (uzun süreli) iltihaplı kalın barsak hastalığıdır. Hastalığın şiddetine göre şikayetler ve bulgular değişebilir. Genellikle kanlı ve iltihaplı ishal, dışkıda kan, karın ağrısı, sürekli dışkılama hissi veya dışkıyı tam boşaltamama hissi, karında şişlik, bulantı, kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk, çarpıntı şikayetleri olur.

Tanı için kan ve dışkı tetkikleri yol gösterebilir. Şüphelenilen durumlarda kolonoskopi yapılır ve işlem sırasında alınan biyopsilerle tanı konulur.

Tedavi hastalığın tutulum yeri ve şiddetine göre değişir. Aminosalisilatlar, kortizon, azatiyopürin ve tedaviye dirençli hastalarda son dönemlerde biyolojik ajanlar hastalık kontrolü için kullanılır.  Ayrıca ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda kalın bağırsağın cerrahi olarak çıkartılması da bazı seçilmiş vakalarda uygulanabilir.